Back to Top

+420 602 227 909

Vyjádření k Mimořádnému opatření ze dne 20. 11. 2021

23. 11. 2021
Jan Přikryl
0

Vyjádření k Mimořádnému opatření ze dne 20. 11. 2021.
 
Po prostudování výkladu ČUS  a NSA dospělo představenstvo k následujícímu:
  
a.    Ligové soutěže hrané ligovým způsobem se nepřerušují. Prodlužuje se lhůta na odehrání odloženého zápasu o 1 měsíc (platí pouze pro zápasy plánované do konce roku 2021, bude vydána úprava pravidel).
 
b.    Ligové soutěže hrané turnajově se nepřerušují, administrátoři mohou odložit hrací den na jiný termín. Doporučujeme přechod na ligový systém.
 
c.    Soutěže jednotlivců se přerušují od 23. 11. 2021 do 31.12.2021, s výjimkou turnajů kategorie IV.

 
Ze sportovního hlediska nepovažujeme za vhodné pořádat soutěže, kterých se nemohou účastnit všichni členové ČŠO.
Jsme si vědomi, že všichni měli dostatek možností situaci řešit, bereme však v potaz, že opatření vlády se změnila rychle, v podstatě ze dne na den, a mnoho hráčů nemůže v nejbližších dnech požadavkům O – N dostát.

Od 1. 1. 2022 budou soutěže obnoveny v plné míře i kdyby platila současná opatření.

Je třeba si uvědomit, že další rozhodnutí vlády mohou vše zásadně změnit.