Back to Top

+420 602 227 909

Obnovení soutěží

25. 05. 2020
Jan Přikryl
0

Představenstvo ČŠO rozhodlo o obnovení vybraných soutěží k 1. červnu 2020.

Ligová soutěž - od 1. června 2020

Obnovují se ligové soutěže ve všech kromě oblastí Ústecko, Jižní Morava a Moravskoslezko.
Ruší se Mistrovství ČR družstev 2019/2020.

Oblastní ligoví administrátoři určí náhradní termíny, případně i hrací místa pro dohrání ligových soutěží a seznámí s nimi kapitány družstev. Nejzažší termín pro odehrání ligového zápasu je 31. červenec 2020.

Turnaje III. a IV. kategorie - od 1. června 2020

Obnovují se turnaje III. a IV. kategorie.

Pečlivě zvažte zda jste jako organizátoři schopni splnit veškerá vládní a další nařízení pro uspořádání turnaje.

Organizátoři odešlou do pátku 29. května 2020 aktualizované pozvánky, případně termínovky.

 

Důležité dokumenty

Přesně definované podmínky pro uvolnění restaurace, kavárny, bary a další provozovny stravovacích služeb (vnitřní prostory) 

Výkladové stanovisko NSA k Usnesení Vlády ČR ze dne 30. dubna 2020

Pravidla ČŠO verze 20.1.1  Edit: Článek F29 Kontumace dán do souladu s ostaními

 

Změny v pravidlech

D13.8    Při rozhozu na střed se rozhodčí nedotýká šipky.

D16.1    Soupeř hráče provádějícího hod musí stát min. 1,5 metru za ním.

E16.    Mimořádná organizační opatření COVID-19
E16.1    Organizátor turnaje ve spolupráci s provozovatelem zajistí:
a)    dezinfekci hracího místa, včetně průběžné dezinfekce pomůcek rozhodčího (fixy, tablet, notebook)
b)    dostupné dezinfekční prostředky pro průběžnou dezinfekci hráčů a ostatních pomůcek  (fixy, tablet, notebook)
c)    pro turnaje IV. kategorie zajistit oddělení hracího místa (hraje se bez diváků), pro turnaje III. a vyšší kategorie zajistit výhradní využití provozovny pro turnaj (hraje se bez diváků)
d)    dodržování minimálního fyzického kontaktu (nepodání rukou, apod.)
e)    ukončení turnaje do 23:00
f)    dodržování všech aktuálně platných vládních a dalších nařízení

F1.2    Postupuje se na Mistrovství České republiku družstev, hraje se o titul Mistr České republiky družstev. Ruší se - Mistrovství České republiku družstev se neuskuteční.

F1.3    Ligové soutěže se hrají systémem podzim/jaro (od září do července).

F4.    Postup na Mistrovství ČR družstev. Ruší se.

F5.    Postupový a sestupový klíč v rámci oblastí
F5.1    Z 1. ligy sestupují přímo do nižší soutěže družstva, která se umístila na 9. a horším místě. Ruší se.
F5.3    Z 2. lig sestupují přímo do nižší soutěže družstva, která se umístila na 9. a horším místě. Ruší se.

F12.1    Hrací den ligových utkání je čtvrtek od 19:00 (z důvodu uzavření provozoven 23:00). Ten je však brán pouze jako limitní a týmy se mohou libovolně dohodnout na předehrávce utkání (viz F13). Oblastní administrátor může hrací den změnit. 

F13.4    Nahlášení odkladu zápasu s dohodnutým náhradním termínem lze provést nejpozději v úterý před termínem utkání dle rozpisu, do 15:00 hodin. Pokud ještě není znám náhradní termín utkání, zápas se odloží o maximálně 21 dní.

F16.    Hrací místo ve skupině hrané turnajovým systémem
F16.1    Kluby ve spolupráci s administrátorem ligy zajistí vhodná hrací místa. Hrací prostor musí být vyhrazen výhradně pro ligové zápasy (hraje se bez diváků).

F19.2    Kapitáni nezávisle na sobě nasadí hráče pro každou část zápasu, poté si vzájemně nahlásí svoji volbu a doplní soupeřovy hráče do svého zápisu. . Kapitáni zkontrolují, zda jsou hráči na soupisce družstva na www.stedar.org. V případě pochybností o identitě hráče jsou hráči povinni prokázat svoji totožnost předložením registračního průkazu a dalšího dokladu např. občanského průkazu, řidičského průkazu nebo pasu.

F20.    Zápasoví rozhodčí
F20.1    Zápasové rozhodčí dělají nehrající hráči z obou družstev tak, aby družstva zapsala stejný počet zápasů.
F20.2   Každé družstvo si zajistí vlastní fixy a hadry, z důvodu snížení rizika přenosu infekce.

F27.1    Výsledek utkání se hodnotí takto:
vítězství                          2 body
remíza                            1 bod
porážka u terče               0 bodů
kontumační prohra nebo odstoupení ze soutěže             0 bodů

F29.6    Družstvo, kterému byl kontumován zápas, musí do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí uhradit na účet ČŠO poplatek ve výši 500 Kč. Pokud toto prokazatelným způsobem neudělá, je vyloučeno ze soutěže. Všichni hráči na soupisce družstva jsou potrestáni zákazem činnosti počínaje 11. dnem od oznámení rozhodnutí až do zaplacení dlužné částky, maximálně však na 12 měsíců. Ruší se.

F29.7    3 kontumace v jednom ročníku znamenají vyloučení z ligy. Ruší se.

F29.8    Klub, jehož družstvo bylo vyloučeno z ligové soutěže a nezaplatilo poplatky za kontumace, je povinen při přihlášení stejného nebo vyššího počtu družstev do dalšího ročníku zaplatit nezaplacené poplatky za kontumace a kauci ve výši 3 poplatků za kontumaci. Kauce se vrací po sezóně bez kontumace. Ruší se.

F30.    Poplatky
F30.1    Za jedno družstvo přihlášené do soutěže na všech úrovních: 
Startovné            2000 Kč
Kontumace jednoho utkání        0 Kč
Přenechání pozice v lize     500 Kč

F31.    Odměny
F31.1    První tři družstva ve skupině získají trofej. Neplatí pro oblasti kde se sezóna nedohrála.
F31.3    První družstvo ve skupině obdrží 3000 Kč, druhé družstvo 2000 Kč a třetí 1000 Kč. Platí i pro oblasti kde se sezóna nedohrála.
F31.4    Zbytek peněz ze startovného plus poplatky za kontumace se rozdělí mezi první tři družstva v oblasti takto: 1. místo 42%, 2. místo 22% a 3. místo 12%.
Ve všech oblastech 24% do odměn na Mistrovství ČR družtev se převádí do Mistrovství ČR družtev v příští sezóně.
V oblastech kde se sezóna nedohrála se finanční prostředky dělené procentem za 1., 2. a 3. místo převádějí do následující sezóny v dané oblasti. 

F32.    Mistrovství České republiky družstev se ruší

F33. Mimořádná organizační opatření COVID-19
F33.1 Domácí kapitán (ligový systém), případně oblastní administrátor (turnajový systém) ve spolupráci s provozovatelem zajistí
a) dezinfekci hracího místa, včetně průběžné dezinfekce pomůcek rozhodčího (fixy, tablet, notebook)
b) dostupné dezinfekční prostředky pro průběžnou dezinfekci hráčů a ostatních pomůcek  (fixy, tablet, notebook)
c) oddělení hracího místa (hraje se bez diváků) (ligový systém), výhradní využití provozovny pro turnaj (hraje se bez diváků) (turnajový systém)
d) dodržování minimálního fyzického kontaktu (nepodání rukou, apod.)
e) ukončení zápasů do 23:00
f) dodržování všech aktuálně platných vládních a dalších nařízení

H10.    Statut kapitána družstva 
H10.4    Kapitán domácího družstva zodpovídá za dodržování mimořádných organizačních opatření COVID-19 k dohrání ligové sezóny 2019/2020 dle odstavce F33.

 

Závěrem Vás chci poprosit o chladnou hlavu, rozum a zodpovědnost. Doufejme, že brzy bude vše bez omezení.