Back to Top

+420 602 227 909

Kontumace - Game On

22. 01. 2023
Radek Schulz
0

Kontumuje se zápas 1.ligy ČŠO , oblast Jižní Čechy v ligové sezoně 2022/2023. Jde o zápas 7. kola mezi týmy DC Bizoni a Game On, které se mělo odehrát 22.12.2022, ve prospěch týmu DC Bizoni výsledkem 18:0 (36:0) a tým Game On trestám dle pravidel odečtením 2 bodů v tabulce.

Družstvo Game On je povinno zaplatit poplatek 500kč dle pravidla F29.6 které musí uhradit na účet ČŠO 170501/5500, do 10 pracovních dnů( do 3.3.2023). Pokud toto prokazatelným způsobem neudělá, bude vyloučeno ze soutěže. Všichni hráči na soupisce jsou potrestáni zákazem činnosti počínaje 11 dnem od oznámení rozhodnutí až do zaplacení dlužné částky.

Odůvodnění:

Dle pravidla F29.1 písmeno a) družstvo Game On nenastoupilo k zahájení zápasu nejpozději v čekací době.

V šetření oblastní admin Daniel Bohony, zjistil že tým Game On, se nedostavil k zápasu.

Tým Game On se nedostavil k zápasu v řádném termínu, ale ani k jednomu ze dvou náhradních termínů.

Daniel Bohony

oblastní admistrátor Jižních Čech