Back to Top

+420 602 227 909

Kontumace - Zatím ne Vltava ČB

23. 05. 2023
Radek Schulz
0

Kontumuje se zápas 1.ligy ČŠO , oblast Jižní Čechy v ligové sezoně 2022/2023. Jde o zápas 14. kola mezi týmy Fénix Strakonice a Zatím ne Vltava ČB, které se mělo odehrát 30.03.2023, ve prospěch týmu Fénix Strakonice výsledkem 18:0 (36:0) a tým Zatím ne Vltava ČB dle pravidel odečtením 2 bodů v tabulce.

Družstvo Zatím ne Vltava ČB je povinno zaplatit poplatek 500kč dle pravidla F29.6 které musí uhradit na účet ČŠO 170501/5500, do 10 pracovních dnů( do 2.6.2023). Pokud toto prokazatelným způsobem neudělá, bude vyloučeno ze soutěže. Všichni hráči na soupisce jsou potrestáni zákazem činnosti počínaje 11 dnem od oznámení rozhodnutí až do zaplacení dlužné částky.

Odůvodnění:

Dle pravidla F29.1 písmeno a) družstvo Zatím ne Vltava ČB nenastoupilo k zahájení zápasu nejpozději v čekací době.

V šetření oblastní admin Daniel Bohony, zjistil že tým Zatím ne Vltava ČB, se nedostavil k zápasu.

Tým Zatím ne Vltava ČB se nedostavil k zápasu v řádném termínu, ale ani k jednomu ze několika náhradních termínů.

Daniel Bohony

oblastní admistrátor Jižních Čech