Back to Top

+420 724 253 266

Kontumace - Díky Chémo

11. 06. 2019
Jan Přikryl
0

Kontumuje se zápas 3. ligy ČŠO oblast Praha a Střední Čechy, sezóna 2018/19, 22.kolo 2019-06-06  DC Red Bull x Díky Chémo ve prospěch DC Red Bull 18:0 a Díky Chémo se trestá odebráním 2 bodů.

Družstvo Díky Chémo je povinno zaplatit poplatek 500 Kč za kontumaci do 10 pracovních dnů od vyrozumění (do 21.6.2019) složením této částky na účet ČŠO 170501/5500, nesplnění této podmínky je důvodem k vyloučení ze soutěže.

 

Odůvodnění:

Družstvo Díky Chémo nenastoupilo k zápasu ve vyhlášeném termínu.

Kontumace se uděluje na základě pravidla:

"F29.1 Vyhlášení kontumačního výsledku celého utkání a ztrátou bodů

se trestá družstvo v těchto případech:

a) nenastoupí-li družstvo k zahájení utkání nejpozději v čekací době".